• Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Montáž

Vyrobené väzníky odborne zmontujeme podľa nami pripravenej výrobnej dokumentácie, odsúhlasenej našim autorizovaným statikom.

Pri montáží väzníkov používame certifikované kotviace prvky.